Legens Mangfoldighed

Hvad ser du for dig, når jeg siger ordet leg?

Jeg vil gætte på, at du allerede har en god forestilling om, hvad leg er, hvordan den kan se ud og hvilken følelse den giver i kroppen.

Alligevel ville det nok være meget svært for os, hvis ikke umuligt, at nå frem til den samme forståelse af leg. Du tænker på ét, jeg tænker på noget andet, og sådan kan vi fortsætte. Der er måske lige så mange opfattelser af leg som der er mennesker i verden. Det er netop legens enorme mangfoldighed, der betyder, at jeg uden at tøve vil påstå, at alle kan finde mening i legen og lege der giver mening for dem.

Samtidig har alle disse uendeligt mange former for leg og legestemninger alligevel en hel del til fælles. Først og fremmest deler de det kendetegn, at leg ikke gør forskel på folk. Når vi leger med hinanden, sådan for alvor, så betyder det ikke længere noget hvem vi eller hvor vi kommer fra, hvordan vi ser ud eller hvad vi tror på. Det der betyder noget, det er det øjeblik, vi deler, den forbindelse og det nærvær, der opstår mellem os. I det øjeblik er vi bare mennesker med netop vores menneskelighed til fælles. Legen er noget helt fundamentalt menneskeligt, der ligger dybt i os alle, og som nedbryder alle de barrierer, der normalt opdeler os.

Derfor håber vi også, at vi med denne første udgave af Aarhus Legeuge kan opdyrke mere mangfoldige legefællesskaber, der bygger bro på tværs af alt det, der adskiller os. Vi vil gerne samle en masse forskellige mennesker, der måske nok ser forskellige ud, har forskellige interesserer og kulturer, men som i sidste ende bare er mennesker, der også har legen til fælles.

Lad os mødes, på gader og stræder, på biblioteker og museer, caféer og alle mulige andre steder, hvor vi kan udveksle lege og møde nye legekammerater.

Kom og leg med, vi kan uden tvivl lære en masse nye lege af hinanden!

Om CounterPlay og Aarhus Legeuge

Når CounterPlay d. 4.-6. april afholdes i Aarhus for femte gang vil den internationalt anerkendte legefestival gøre hele byen mere legende. Med et solidt afsæt på Dokk1 indbyder CounterPlay i samarbejde med en række stærke, lokale partnere til verdens første udgave af ”Aarhus Legeuge”, der netop nu ved at tage form – og alle kan lege med!

Kan vi få hele Aarhus til at lege?

Hvordan ser det ud, når en by leger? Sådan en by, hvor man stoler på hinanden, og hvor ingen frygter at blive set skævt til, fordi de leger? En by, hvor legen trives på gader og stræder, i parker og på pladser, på bibliotekerne, på museerne og i skolerne, ude i naturen, og måske endda på arbejdspladserne?

Aarhus har allerede en stærk vision om at blive en ”god by for alle”. Den bedste måde at opnå det er netop ved at sørge for, at alle har mulighed for at lege med. Det forudsætter, at alle inviteres, men også at der er mange forskellige måder at lege på. Leg er en fundamental form for menneskelig udfoldelse, der effektivt opdyrker mangfoldige fællesskaber, hvor fantasi og kreativitet trives, mens dem der leger med alle har indflydelse på legens form og indhold. Det man forhandler i legen, ja, det er faktisk rammerne for det gode liv, intet mindre.

Derfor tager CounterPlay nu næste skridt, og inviterer både nye og gamle samarbejdspartnere og legekammerater til at samskabe en hel legeuge for alle i Aarhus.

En legesyg by

CounterPlay festivalen startede på det gamle hovedbibliotek i Mølleparken, og er siden flyttet med ind på Dokk1, hvor rammerne i sig selv inviterer til leg. I det hele taget er det slet ikke tilfældigt, at festivalen finder sted i Aarhus, selvom udsynet i høj grad også er internationalt. Aarhus er på mange måder en by, der omfavner legen, og hvor det legende er vævet ind i så meget, fra de midlertidige byrum, Ø-haverne, Dome of Visions, Sydhavnen, Aarhus K og Institut for X over Aarhus Mini Maker Faire, Festugen og Northside til alle de mange kreative organisationer, virksomheder, samt selvfølgelig forsknings- og uddannelsesinstitutioner:

CounterPlays fokus på leg som både livspraksis og som noget, der kommer til udtryk i film, litteratur og andre medier spiller tæt sammen med den forskning, vi bedriver på Center for Børns Litteratur og Medier. Her arbejder vi med legen som forståelsesramme, for eksempel når vi arbejder med nonsenslitteratur og med børns mediepraksis. For os er det dybt meningsfuldt at sætte vores viden i spil i relation til kunstnere, praktikere og publikum på festivalen.” udtaler Stine Liv Johansen, lektor ved Center for Børns Litteratur og Medier på Aarhus Universitet og mangeårig samarbejdspartner.

Leg som livspraksis

Arrangørerne insisterer på, at leg er vigtigt for både børn og voksne, gennem hele livet og på tværs af samfundet. Festivalens stifter, og initiativtager til Den Danske Legetænketank, Mathias Poulsen, lægger netop vægt på legens betydning for alle mennesker:

“Et liv uden leg er et trist liv. I mine øjne er leg en afgørende forudsætning for, at vi mennesker kan leve gode liv sammen, og jeg tror faktisk også, at legende mennesker er bedre til at kapere og handle i den her kaotiske og komplekse verden.”

Et globalt legefællesskab

CounterPlay har siden starten i 2014 udviklet sig til et unikt og toneangivende forum, der er på forkant med ny viden om leg, og som skubber til grænserne for hvad leg kan være. I festivalens legende stemning får fantasien frit løb, energien stiger og meget mere kan lade sig gøre. Omkring CounterPlay er der opstået et mangfoldigt, globalt fællesskab af forskere og praktikere fra offentlige institutioner, private virksomheder og alt det ind imellem. Der er lærere, pædagoger, bibliotekarer, kunstnere, teaterfolk, musikere, byplanlæggere, arkitekter, designere, spiludviklere, konsulenter og meget mere, og det er disse deltageres dedikation, mod og generøsitet, der udgør festivalens helt særlige drivkraft.

Leg på kanten

Temaet for CounterPlay ‘19 er “playing at the edge”, og festivalen begiver sig nysgerrigt helt ud på kanten af legen, i både bogstavelig og overført forstand. Kantede, nytænkende forslag til legende aktiviteter kommer flyvende fra nær og fjern, og nu, mens der er fuld fart på forberedelserne, er det særligt vigtigt for arrangørerne, at flere i Aarhus får mulighed for at lege med.

CounterPlay festivalen finder sted på Dokk1 d. 4.-6. april 2019, og Aarhus Legeuge foregår i samme uge, uge 14.